Algemene verkoopsvoorwaarden

Zelf rondleiding

Opties worden ten vroegste telefonisch of schriftelijk genomen met een geschat aantal.

De opties worden aangehouden tot de uiterste datum vermeld op het contract dat aan de klant wordt toegestuurd.

Bevestiging van het exacte aantal personen ten laatste 5 werkdagen voor de geboekte dienst.

Wijzigingen en reserveringen moeten worden doorgegeven aan de reserveringsafdeling:
Tel: 02 33 41 41 35 tijdens de openingsuren van het museum of per e-mail: infos@airborne-museum.org

Rondleiding

Rondleidingen kunnen alleen worden geboekt als de groep uit minimaal 20 personen bestaat. De reservatie moet minstens 5 werkdagen voor de rondleiding gebeuren.

Het Airborne Museum behoudt zich het recht voor een reservering te weigeren indien de gidsen niet beschikbaar zijn op het door de klant gekozen tijdstip of dag.

Opties moeten ten vroegste telefonisch of schriftelijk worden genomen met een geschat aantal gidsen.

De opties worden vastgehouden tot de uiterste datum vermeld op het contract dat naar de klant wordt gestuurd.

Wijzigingen en reserveringen moeten worden doorgegeven aan de reserveringsafdeling:
Tel: 02 33 41 41 35 tijdens de openingsuren van het museum of per e-mail: infos@airborne-museum.org

Prijzen en betaling

De prijzen in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in euro’s en inclusief alle belastingen. Deze prijzen zijn geldig tot 31 december 2015. Zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd (fiscale wijzigingen).

De betaling dient op de dag van het bezoek te geschieden per cheque, contant geld of creditcard zoals beschikbaar op de site.

Uitgestelde betaling wordt aanvaard op vertoon van een voucher of een bestelbon (met voorafgaand akkoord van onze diensten). In dat geval wordt u een factuur toegestuurd.

Voorwaarden voor annulering en wijziging

Annulering of wijziging van het bezoek aan het Airborne Museum: geen kosten.
Het Airborne Museum vergoedt de klant niet voor de annulering van een of meerdere diensten.

Verantwoordelijkheid

Tijdens het bezoek dienen de groepsleiders erop toe te zien dat de begeleiders zich correct en respectvol gedragen en het bezoek van het publiek niet verstoren, met name door luidruchtige demonstraties.

Het Airborne Museum behoudt zich het recht voor de betrokken bezoekers te verzoeken het terrein onmiddellijk te verlaten. In dat geval heeft de groep geen recht op restitutie.

Het Airborne Museum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige gebeurtenissen, gevallen van overmacht of derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de contractuele dienst.

Het Airborne Museum is in geen geval verantwoordelijk voor de verplaatsing van cateringdiensten naar een andere locatie, noch voor de sluiting van attracties waartoe andere dienstverleners om technische redenen hebben besloten.

Klachten

Klachten moeten binnen 8 dagen na het bezoek per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden ingediend.

Het Airborne Museum verplicht zich tot een schriftelijk antwoord.

In geval van een geschil, bij gebrek aan een minnelijke schikking, zijn enkel de rechtbanken bevoegd.

Het toepasselijke recht is het Franse recht.

Blijf op de Hoogte

*
*
*
*