As I: oprichting van een gebouw voor zweefvliegtuigen

Er werd besloten om een nieuw paviljoen te creëren dat volledig gewijd is aan de rol van de zweefvliegtuigen uit de oorlogstijd, waaronder de WACO, en dat een totale oppervlakte heeft van 1.200 m². Het zal goede tentoonstellingsomstandigheden bieden, met de nodige afstand voor een volledige visualisatie van het zweefvliegtuig en het behoud van het enige WACO-model dat in Frankrijk is overgebleven, evenals de tentoongestelde voorwerpen van de collectie.

De permanente tentoonstelling is opgebouwd rond 4 hoofdthema’s:

Thema 1: Oorsprong en vroege toepassingen

  • De scenografie op basis van archiefbeelden, technische documenten en modellen zal de technische opbloei, de industrialisatie en de massaproductie traceren. De bezoeker zal de ontwikkeling van het CG4A-model ontdekken via virtuele of echte modellen die een “galerij van de evolutie” van zweefvliegtuigen vormen.

Thema 2: Op weg naar Sainte-Mère-Eglise

Deze centrale sequentie is onderverdeeld in verschillende subsequenties:

  • Een zweefvliegtuig in 5 stukken: de logistiek rond de zweefvliegtuigen en de missies van de zweefvliegtuigen voor D-Day
  • De ontdekking “in situatie” van het zweefvliegtuig van het museum: de bezoekers ontdekken het zweefvliegtuig geposeerd in een veld waar soldaten een Jeep uitladen.
  • De mannen aan boord: portretten van zweefvliegtuigpiloten en soldaten
  • Andere zweefvliegtuigen: het type Horsa
  • Atypisch gebruik

Thema 3: Andere missies, post-Normandië

Andere militaire missies werden uitgevoerd met zweefvliegtuigen na het succes van de landingen in Normandië. Dit was het geval in de Provence, Nederland en Duitsland. Deze verschillende operaties die leidden tot het einde van de oorlog zullen worden verteld.

Thema 4: Het museumzweefvliegtuig en zijn geschiedenis

De komst van het zweefvliegtuig valt samen met de oprichting van het museum in 1964. De geschiedenis van de renovatie en de aankomst van het zweefvliegtuig in Sainte-Mère-Eglise worden gedocumenteerd met foto’s en video’s. De gedeeltelijke renovatie van het zweefvliegtuig die in het kader van het project zal worden uitgevoerd en de verhuizing ervan naar zijn nieuwe behuizing zullen ook worden gedocumenteerd om de geschiedenis van het museum te blijven vertellen.

Blijf op de Hoogte

*
*
*
*